Organizacija rada

Organizacijsko ustrojstvo

Organizaciona jedinica Radobolja

Centralni objekt  je Organizaciona jedinica „Radobolja“  organizirana  u sedam odgojno-obrazovnih skupina, od čega su četiri jasličke i tri vrtićke. Ukupno 10 odgojiteljica, 4 zdravstvene djelatnice.

Djeca u vrtiću mogu boraviti od 6,30 sati do 17,00 sati. Prijem djece u vrtić odvija se do najkasnije 8,30 sati.

U O.J. Radobolja smještena je ravnateljstvo ustanove te  resursna soba sa stručnim suradnicama pedagoginja, psihologinja, edukcijska rehabilitatorica, logopedica. Broj telefona 036 325 152

Zajedničke službe Ustanove

Ravnateljica: Danijela Kegelj

Pravna služba: Gorana Bošnjak, Nives Kovačević

Služba za računovodstvo: Marija Vučić, Marija Božić Ilić

Javne nabave: Ana Bevanda, Marina Ćavar

Glavna kuharica i dvije pomoć kuharice smještene su u Centralnoj kuhinji u objektu „Radobolja“, dva kućna majstora, 4 domaćice.

O.J.„Kuća od kamena“ ukupno broji 4 mješovite odgojno obrazovne skupine za prijem  djecu od 3 do 6 god, ukupno 8 odgojiteljica, resursnu sobu, dvije domaćice. Radno vrijeme od 6:30 do 17 satri.

O.J.„Zvončić“ broji dvije mješovite odgojno obrazovne skupine dobi djece od 3 do 6 god. Ukupno 4 odgojiteljice , domaćicu. Radno vrijeme  jedinice od 6:30 do 17 satri.

O.J.“Sunce“ broji tri mješovite  odgojno obrazovne skupine za prijem  djecu od 3 do 6 god te jednu jasličku za djecu od 1 do 3 god, resursnu sobu sa logopedicom i stručnom suradnicom za eng jezik. Ukupno 7 odgojiteljica, zdravstvena djelatnica i dvije domaćice. Djeca u vrtiću mogu  boraviti od 6,30 sati do 17,00 sati.

O.J.“Mrvica“ ukupno ima dvije mješovite  odgojno obrazovne skupine za prijem  djecu od 3 do 6 god te dvije  jasličku za djecu od 1 do 3 god, ukupno 7 odgojiteljica, 3 zdravstvene djelatnice, dvije domaćice.

O.J.“Rodoč“  dvije mješovite, odgojno obrazovne skupine za prijem  djecu od 3 do 6 god, 4 odgojiteljice te domaćicu. Djeca u vrtiću mogu  boraviti od 6,30 sati do 17,00 sati.

PROGRAMI:

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja ostvarivanjem sljedećih programa:

 1. Redoviti – primarni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne zaštite djece predškolske dobi
 2. Specijalizirani programi za djecu predškolske dobi koji obuhvaćaju:
 3. Program za nadarenu djecu predškolske dobi
 4. Program za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 5. Program rane detekcije i intervencije
 6. Program ranog učenja stranih jezika i umjetničke programe
 7. Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“

Redoviti program namijenjen je djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, a odvija se kao:

 • cjelodnevni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke dobi
 • poludnevni  5 – satni program za djecu vrtićke dobi
 • kraći dnevni boravak ( igraonički program) u trajanju od 2 do 4 sata.