O nama

Povijest
Robert Fulghum

"Sve što trebam znati, naučio sam još u vrtiću"

Predškolski odgoj u gradu Mostaru  datira još iz 1946. godine kada su počele s radom prve organizirane predškolske igraonice.

Nakon prekida kontinuiteta rada gradskih vrtića, Općinsko vijeće grada Mostara 28. studenog 1994. godine donijelo je odluku o osnivanju Ustanove «Dječji vrtići» Mostar, kao pravnog slijednika bivše RO «Dječji vrtić» Mostar.

U samim počecima, zbog potpune uništenosti objekata, ustanova se služi privremenim gradskim prostorima, a onda se postupno obnavlja pet prijeratnih objekata, od strane Europske unije.

Kako su potrebe za predškolskim odgojem rasle, tako su se kapaciteti u postojećim jedinicama širili. U travnju 2019. godine otpočela je sa radom i jedinica „Rodoč“.