Artikli za čišćenje i higijenu 2018.

Tenderska dokumentacija

Artikli za čišćenje i higijenu 2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabaveOdluka o odgađanju nastavka postupkaTD- artikli za čišćenje i higijenu

DOKUMENTI
TD- artikli za čišćenje i higijenu (243 kB)
Odluka o odgađanju nastavka postupka (24 kB)
Odluka o poništenju postupka javne nabave (30 kB)