Plan javnih nabava 2022.

Plan javnih nabava 2022.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna PJN za 2022. godinu (31.10.2022.)

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna PJN za 2022. godinu (08.07.2022.)

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna PJN za 2022. godinu (23.05.2022.)

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna PJN za 2022. godinu (24.02.2022.)