Plan javnih nabava 2023.

Plan javnih nabava 2023.

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave 2023 (27.09.2023)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave 2023 (31.07.2023)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave 2023 (12.07.2023)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave 2023 (15.05.2023.)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave 2023 (20.04.2023.)

Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave 2023 (10.03.2023.)